Tuesday, February 7, 2017

ၾွၼ်ႉတႃႇတူၺ်းလႆႈတင်း ၸေႃႇၵျီႇလႄႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉပၼ်ႁႃၾွၼ်ႉတႆးၼႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈယင်းပႆႇ ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်မႃးၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉထဵင်မေႃးၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၼင်ႇႁိုဝ်တေတူၺ်းလႆႈ တင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉလႆႈႁႃလွၵ်းလၢႆးမၼ်းမႃးဝႆႉၼႂ်းပလွၵ်ႉ ၼႆႉဢေႃႈ

Thursday, November 7, 2013

ၽဵင်းၵႂၢမ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးေမႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း

ၽဵင်ၵႂၢမ်း ဝၼ်းၵူိတ်ႇၶူးေမႃတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလူင် ၻွၵ်ႊၻိူဝ်ႊ ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ၼ်ႂးမိူင်းတင်းၼွၵ်ႈမိူင်း

တႆး တႆး တႆး

တႆးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႄလႈ တႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ